Home/Hufi Oak D3916 Kronoswiss Swiss Solid 12mm Laminate Flooring

SKU ks-10004

Hufi Oak D3916 Kronoswiss Swiss Solid 12mm Laminate Flooring

SKU ks-10004

Kronoswiss Laminate Flooring

GET A BEST QUOTE

Kronoswiss Laminate Flooring

Hufi Oak D3916 Kronoswiss Swiss Solid 12mm Laminate Flooring
Size: 2025mm x 244mm
Panel thickness: 14mm
Decor: Hufi
Structure: GS Origin